Największa hurtownia w Bydgoszczy z rurami preizolowanymi